Torsdagen den 18 april 2024

Om Nose Work

I Nose Work får hunden använda ett av sina bästa sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att placera doften på olika höjder och i miljöer, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt.

Tävla

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3.  Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

  • Behållarsök 
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök 

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma.

I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor kan variera mellan en och två.

I NW3 kan upp till tre dofter förekomma, kombinationer av dessa samt tomma sök kan förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren visa domare att det inte finns någon doft. 

Doftprov

För att få tävla krävs att hunden genomför ett doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, har ett godkänt doftprov utförts. 

Doftprov genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.