Onsdagen den 5 oktober 2022

Styrelsen

 

 
Ordförande Katrin Idås
Sekreterare Ann-Louise Johansson
Kassör Marina Eklund
Webmaster Greger Johansson
Suppleant Tove Boström