Torsdagen den 18 juli 2019

Publicerad 2019-05-09

Tävling NW klass 1 och 3 17-18 augusti

Sensommar tävling i vackra Skattmansöådalen !

Nu blir det tävling i dagarna två i den vackra Skattmansöådalen beläget mellan Vittinge i Heby kommun och Österunda i Enköpingskommun,

Lördagen den 17 augusti  kommer vi anordna NW1 TSM i Skattmansöbacken, 48 platser. Domare är Ann-Sofie Svenman och Mats Hedlund. 

Söndagen den 18 augusti blir det NW 3 TSM med 16 platser, där kommer Lotta Bauer och Adam Hübinett att döma. Anmälan kommer öppna den 6 juli och stänga den 16 juli. Vi kommer tillämpa lottning efter att anmälan stängt. ENWK är tyvärr inte en klubb under SKK och får därför inte prioritera våra medlemmar, men eftersom vi är anordnare åt SNWK så måste vi enligt anmälningsreglerna prioritera alla SNWK medlemmar och därefter kommer övriga med medlemskap inom SKK organistationen.  

Publik kommer tillåtas i första hand på ute och fordonsöken.Området är inte helt anpassat till personer med funktionsnedsättning, men kontakta oss gärna om du har särskilda behov. 

Skattmansöbacken drivs sedan år 2000 helt och hållet med hjälp av ideella krafter och föreningen kommer att ha serveringen öppen under tävlingarna så gör gärna en insats för skidbacken genom att lämna kaffekorgen hemma. 

Mer info kommer till de tävlande efter anmälningstidens utgång.